DASAR

Kolej Hamilton dan Alexandra ialah sekolah serantau, pendidikan bersama, hari bebas dan sekolah berasrama penuh di mana setiap pelajar dikenali, dihargai dan dicabar. Mendidik pelajar dari Pembelajaran Awal hingga Tahun 12, sekolah komited terhadap keselamatan, kesejahteraan dan penyertaan semua kanak-kanak dan golongan muda dalam persekitaran yang inklusif dan selamat.

 

Polisi dan Prosedur Kewajipan Pelaporan
Tatakelakuan Keselamatan Kanak-kanak
Polisi dan Prosedur Pengurusan Aduan Melindungi Kanak-kanak
Dasar Aduan dan Keluhan
Polisi Keselamatan dan Kesejahteraan Kanak-kanak
Dasar Pendaftaran

 

Maklum balas anda adalah penting bagi kami

Jika anda ingin menyampaikan aduan am atau membuat laporan keselamatan kanak-kanak, sila lengkapkan borang ini.