CHÍNH SÁCH

Trường cao đẳng Hamilton và Alexandra là một trường học nội trú và ban ngày đồng giáo dục nằm ở Hamilton, Victoria, Úc. Chúng tôi vô cùng tự hào về lịch sử và các giá trị truyền thống vững chắc của mình, đồng thời cũng tự hào về cơ sở vật chất xuất sắc và các chương trình giáo dục sáng tạo. 

Vui lòng xem các chính sách dưới đây của chúng tôi để giúp hiểu rõ hơn về The Hamilton và Alexandra College. Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ:  admin@hamiltoncollege.vic.edu.au

 

Chính sách Quản lý Khiếu nại và Phàn nàn
Chính sách Đình chỉ và Trục xuất
Chính sách An toàn Trẻ em