CHÍNH SÁCH

Trường cao đẳng Hamilton và Alexandra là trường nội trú và trường nội trú đồng giáo dục, đồng giáo dục, khu vực, nơi mọi học sinh đều được biết đến, có giá trị và được thử thách. Giáo dục học sinh từ Sơ cấp đến Lớp 12, nhà trường cam kết đảm bảo sự an toàn, phúc lợi và sự tham gia của tất cả trẻ em và thanh thiếu niên trong một môi trường hòa nhập và an toàn.

 

Chính sách và Thủ tục Nghĩa vụ Báo cáo
Quy tắc ứng xử về an toàn cho trẻ em
Quy trình và Chính sách Quản lý Khiếu nại về Bảo vệ Trẻ em
Chính sách Khiếu nại và Khiếu kiện
Chính sách An toàn và Hạnh phúc của Trẻ em
Chính sách tuyển sinh

 

Phản hồi của bạn rất quan trọng với chúng tôi

Nếu bạn muốn thông báo một khiếu nại chung hoặc nộp một báo cáo an toàn cho trẻ em, vui lòng điền vào biểu mẫu này.